Потърсете ни: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907

Фирма Климатроник ЕООД е създадена 07.2007г. в продължение и развитие на дейността на фирма ЕТ „Тотал ЕАР”, като персонала, както и водещия колектив са запазени.

Фирмата е специализирана в областта на вентилационната, климатична и отоплителна техника. Разполага с проектантско-конструкторско бюро, производствено предприятие в София, кв. Орландовци и гр. Етрополе търговско-консултантски център и магазин в гр. София, ул. Странджа №156, офис 4.

Благодарение на натрупания ни опит и отлично сътрудничество с водещи европейски фирми, ние създаваме широка гама на висококачествени отоплителни,климатични и вентилационни системи.

Разполагаме с квалифициран инжинеринг, качествен монтаж и специализиран сервиз на база натрупан дългогодишен опит, а именно 12 години в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията.

От 2010г. фирмата се специализира в сградното и инфраструктурно
строителство. Фирмата разполага с гоялм инженерен екип с опит във всички сфери на сградното и инфраструктурно строителство.
Фирмата е вписана в централния професионален регистър на строителя от 2016г. заследните категории:

I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и
климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС; (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

IV ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС;
V ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС;

От 2019г.фирмата е и член на камарата на строителите в България

Продуктите и услугите, които предлагаме създават добри условия за нашите клиенти, които са най-добрата ни реклама!


Дейности:

- проектиране и изграждане на климатични системи
- монтаж на климатици и климатични системи
- ремонт на климатични и хладилни системи
- гаранционен и извън гаранционен сервиз – 24/7
- продажба на материали за монтаж на климатични системи
- аспирация и вентилация
- консултации
- огледи
- абонаментна поддръжка

Данни за контакт:

Климатроник ЕООД
Адрес: 1233 София, жк Банишора, ул. Странджа №156, офис 4
Тел: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907
office@climatronic.bg
klimatronika@abv.bg