Потърсете ни: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907

Строителство

Сградно строителство


От 2010 г. фирмата започва развитие в направление строителство. Инженерното звено на фирмата в отдел строителство се състои от 10 строителни инженери с различни специалности и опит повече от 15 години.

Климатроник ЕООД изгражда инвестиционни обекти, обществено-административни и жилищни обекти. Фирмата е специализирана в следните строителни дейности:

 • Високо строителство;
 • Метални конструкции;
 • Преустроиство на сгради и съоръжения
 • Ниско строителство
 • Топлоизолации
 • Ремонт и изграждане на покриви
 • Хидроизолационни покрития
 • Вътрешни мазилки и шпакловки
 • Фасадни мазилки
 • Всякъкви довършителни работи
 • Облицовки, настилки и озеленяване;

Инфраструктурно строителство


Фирма Климатроник ЕООД се стреми да използва ефективни и иновативни методи и технологии в процеса на изграждане на възложените проекти в областта на водоснабдителни система и водни цикли. Основните методи който използваме са: 

1. Използване на тръби от полиетилен 

Тръбите, направети от полиетилен, имат някои общи характеристики, като ниска плътност, гъвкавост, добра химическа устойчивост, добра способност за спояване, добра устойчивост на земетресение, гладка вътрешна повърхност с отлична устойчивост на утаяване, одобрение за допир до храна, дълъг живот повече от 50 години, 100% рециклируеми. 

Използваме тръби с размер от ф20 мм до ф1200 мм. При монтаж на тръбите, е важно те да бъдат поставени в изкоп с минимална дълбо-чина 45-60 см, в зависимост от зоната на замръзване. Монтажът на тръбите може да бъде извършен при температура на въздуха от -5°С. Има различни видове на свързване на тръбите. 

Най-често използваните са, челно заваряване, електрофузионно заваряване, механично свързване. 

2. Изграждане на системи от стоманени тръбопроводи 

Стоманените тръби се считат за подходящи за изграждане на всякакъв вид тръбопроводи. Във водоснабдителните и канализационните системи те са широко използвани за изграждане на водопроводи. Използват се и за канализационни системи, като се считат за подходящо решение при изграждането на напорни участъци 

В зависимост от начина на производство стоманените тръби обикновено се подразделят на шевни и безшевни. Основни техни предимства са много голямата якост, възможността за производство на тръби с голяма дължина, здравите връзки и относително малката грапавина на стените. Като основен техен недостатък може да се посочи неустойчивостта им на корозия, което налага предвиждането на външно и вътрешно антикорозионно покритие.

За присъединяване на стоманените тръби могат да се използват различни техники. Те се огъват сравнително лесно и могат да бъдат заварявани. Елементите със значителна дължина лесно се съединяват в здрави съединения, които позволяват кратко време на полагане на тръбопровод. Направените заваръчни съединения се проверяват щателно за откриване на обемни и плоски дефекти посредством радиографичен метод чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. 

Качественото, бързо и коректно изпълнение на възложените ни проекти, изграждат на фирмата репутация на сигурен партньор в реализирането на Вашите бизнес инвестиции в реални обекти. 

При реализирането на проекти свързани с външни водопроводни системи се налага използването на тежка механизация за дейности, като изкопи и извозване на земни маси, превоз на големи товари, вертикални планировки и други. Климатроник ЕООД разполага с модерно оборудван машинен парк. Част от наличната механизация е: 

– 14 товарни самосвала с различна товароподемност и обем от 1,5m3 до 26m3; 

– 2 колесни мини челни товарачи; 

– 1 колесен товарач; 

– 3 верижни багера; 

– 1 верижен челен товарач; 

– 3 комбинирани багера; 

– 1 мини багер; 

Наши основни партньори за строителна механизация са: 


Изпълнени обекти:

 1. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СПОРТНА ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА“
 2.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ НА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ- ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА И ОСНОВНА ЗАЛА““
 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ОСНОВНА ЗАЛА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ”
 4. „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Първи май“ №16, вх. А, Б, В, Г, Д“
 5. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Стоян Михайловски (от ул. Любен Каравелов до ул. Максим Горки)“
 6. “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106“
 7. Етап Іа “Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64 /НК2/ до 0+555.81 /ККЗ/ км.”
 8. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ„
 9. “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. “Трети март” № 69 и ул. “Генерал Йолшин” №1″, гр. Свищов
 10. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ Патиланци гр. Етрополе
 11. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Свищов по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“
 12. „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”
 13. Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр.Севлиево
 14. Модернизация на компресорна станция „Лозенец

Община Свищов:


Газокомпресорна станция


Илинден


Красно Село


Ж.к. Люлин, бл. 106


Фестивална


Дейности:

- проектиране и изграждане на климатични системи
- монтаж на климатици и климатични системи
- ремонт на климатични и хладилни системи
- гаранционен и извън гаранционен сервиз – 24/7
- продажба на материали за монтаж на климатични системи
- аспирация и вентилация
- консултации
- огледи
- абонаментна поддръжка

Данни за контакт:

Климатроник ЕООД
Адрес: 1233 София, жк Банишора, ул. Странджа №156, офис 4
Тел: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907
office@climatronic.bg
klimatronika@abv.bg