Потърсете ни: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907

Климатизация

За поддържане параметрите на микроклимата се използват централизирани климатични системи, които осигуряват микроклимата в помещенията целогодишно. Характерното за тях е, че централизирано се генерира топлина /студ / и след това се транспортира до отделните консуматори. Те работят и в двата режима – отопление и охлаждане. Масово са се наложили климатични системи, които поддържат само един параметър /темература/. При инсталации от по- висок клас се следят температура, влажност и количество пресен въздух.

Основно централните климатични системи можем да разделим на:

А. Системи с чилър /термопомпа/ и вентилаторни конвектори:

 • Поддържат само един параметър /температура/.
 • Транспортен флуид: вода.
 • Вентилаторните конвектори се монтират в помещенията, предвидени за климатизация. Имате възможност да изберете: крайстенни, таванни, за вграждане в пода, касетъчни, за високостенен монтаж или скрит монтаж /в стена или в окачен таван/.
 • За топло – студo източник служат термопомпени агрегати:
 • С въздушно охлаждане
 • Тип „вода – вода”
 • Геотермални помпи
 • Хидротермални помпи
 • Сплит – чилъри
 • Тези системи могат да поддържат различни режими в отделните помещения (отопление или охлаждане), ако са изпълнени по четиритръбна схема.
 • При тези инсталации може да се осигурява и пресен въздух за помещенията, чрез централна вентилационна система /с кондициониране на въздуха/ или чрез вентилационна система, доставяща въздух до всеки конвектор.
 • Възможност за допълнителен топлоизточник: котел.

Б. VRF – системи:

 • Централна климатична машина с вътрешни тела в помещенията.
 • Поддържат само един параметър /температура/.
 • Вътрешните тела могат да са: таванно – подови, високостенни, канални или касети.
 • Транспортен флуид: фреон.
 • Тези системи могат да поддържат различни режими в отделните помещения (отопление или охлаждане), ако са изпълнени по четиритръбна схема.

В. Централни климатични системи – камерно или канално изпълнени

 • Кондиционирането на въздуха се осъществява чрез преминаването му през серия от апарати , които могат да бъдат организирани в климатична камера или да бъдат монтирани последователно по въздуховодите.
 • Поддържат температура или температура и влажност /чрез оросителни камери или пароовлажнители/.
 • Осигуряват пресен въздух до консуматорите.
 • Транспортен флуид: въздух.
 • Има възможност за използване на отпадна топлина, посредством рекуператор, регенератор или чрез рециркулационно смесване.
 • Възможно е подвключването и на допълнително топлозахранване от котел или абонатна станция.
 • Задължително се залагат средства за очистване на външния въздух.
 • За топло – студo източници се използват термопомпени агрегати или климатизартори с директно изпарение.
 • Въздухът се подава в помещенията, чрез въздухоразпределителни устройства /решетки, дифузери/, като се съобразяват с различните работни зони, особеностите на помещенията, интериора и дизайнерските решения.

Дейности:

- проектиране и изграждане на климатични системи
- монтаж на климатици и климатични системи
- ремонт на климатични и хладилни системи
- гаранционен и извън гаранционен сервиз – 24/7
- продажба на материали за монтаж на климатични системи
- аспирация и вентилация
- консултации
- огледи
- абонаментна поддръжка

Данни за контакт:

Климатроник ЕООД
Адрес: 1233 София, жк Банишора, ул. Странджа №156, офис 4
Тел: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907
office@climatronic.bg
klimatronika@abv.bg